Introductie

Brussel is rijk aan evenementen voor het grote publiek. Naast de georganiseerde en gestructureerde culturele instellingen hebben een aantal professionelen, actief in het organiseren van evenementen, zich verenigd in de vzw BAPEO. BAPEO is een nieuw project dat tot doelstelling heeft de sector te verenigen en te structureren en de geloofwaardigheid ervan te verhogen, zowel bij privé- als bij openbare instellingen in binnen- en buitenland.

vzw Bapeo asbl - Renbaanlaan 68 avenue de l'Hippodrome - Brussel 1050 Bruxelles - info@bapeo.be